Tor-Erik Store

Ladda här som pdf / Lataa puhe pdf-muodossa tästä

>> Lyssna talet / Kuuntele puhe klikkaamalla tästä (soitin avautuu uuteen ikkunaan)

lördag / lauantai 6.7.2024
Missionsmöte / lähetysseurat kl / klo 15.30
Tor-Erik Store

En ung kristen man i Senegal berättar om sin väg till tro. Han berättade om detta då var han i 20 års åldern.

Han bodde i en by i Senegal och fick lära sig som barn att be till sin Gud på som muslimerna ber.

Den unga mannen berättar så här: Då jag var barn kom det missionärer till vår by. De kom med bil och då vi barn hörde ljudet av bilar rusade jag och de andra till den öppna platsen i byn. Där under trädens skugga berättade missionärerna, med unga senegaleser som tolkar, om Jesus.

Besöken i byn fortsatte, barnen såg med stora ögon på bilarna, missionärerna och tolkarna. De sjöng enkla sånger, melodierna kände de igen.

Det var sånger ur deras egen tradition, orden var annorlunda, det handlade om Jesus. Småningom, berättar den unga mannen, började jag också lyssna på vad missionärerna talade om. Jag blev berörd av det som sades.

En dag fattade han ett beslut. Där hemma berättade han: Aldrig mer ska jag i min bön vidröra marken med min panna.

Vad var det fråga om? Då muslimerna ber finns det ett moment då den bedjande vänd mot Kaba i Mecka går ner på knäna, handflatorna vilar mot marken, stortårna nuddar vi marken och pannan vidrör marken. Den unga mannen säger i sin berättelse, Aldrig mer ska jag i min bön vidröra marken med min panna.

Aldrig mer ska jag be som muslimerna ber. Jag vill i stället bli en kristen.

Miten voi olla mahdollista, että nuori mies ja lähetyssaarnaajat Suomesta kohtaavat Senegalin maaseudun kaukaisessa kylässä? Nuoret kristityt pohjoisessa Suomessa olivat saaneet kutsun Jumalalta: Heidän tulisi aloittaa lähetystyö Senegalissa serere-heimon parissa. Sereret ovat senegalilainen heimo joka enimmäkseen rukoili jumalaansa perinteisen afrikkalaisen uskonnon tapaan.

Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta, siitä kun ensimmäiset lähetystyöntekijät lähetettiin Senegaliin. Det var Luthersk Inre mission som tillsammans med Finska Missionssällskapet sände missionärerna.

Målet var från första början att översätta Bibeln till Serere språket.

En annan ung man samlade i sin by människor till Bibelläsning och bön. Han hade två hjälpmedel: Matteus evangeliet på serere och ett sånghäfte med kristna serere-sånger.

Kun lähetystyöntekijät olivat kääntäneet Matteuksen evankeliumin sereereksi he menivät kylään ja kertoivat iloisina: Voitte tästedes lukea Raamatun sanaa omalla äidinkielellänne.

Ongelmana oli vain, että siitä kylästä löytyi vain kolme lukutaitoista ihmistä. Syntyi tarve aloittaa lukutaitotyö. Ihmisten tarpeet johtivat myös kaivoshankkeen aloittamiseen.

Det fanns ett stort behov att ge baskunskap i hälsovård. Behoven under de femtio åren har varit många. FMS har varit med om att utbilda präster, brunnsprojektet har utvecklats till ett utvecklingsprojekt för landsbygden, bibelöversättningsarbetet har slutförts på serere och håller på att avslutas på fulani språket.

Senegals lutherska kyrka grundades 1985 och kyrkan fick statens officiella godkännande år 1987.

Kyrkan har  idag cirka 7500 medlemmar leds av pastor Latyr Diouf. Arbetet som inleddes år 1974 med lokala predikanter och missionärer

Med tiden har kyrkan blivit alltmer självfinansierande. Hjälp har hittills kommit från FMS, USA ELCA, Norsk luthersk muhammedaner misjon, och Protestantiska kyrkan i Frankrike. Under de fem kommande åren fortsätter Missionssällskapet stöda kyrkans verksamhet, samt dess utveckling av administrativ och ekonomisk självständighet.

Hur kan vi då utvärdera arbetet?

Missionens tre själv: Självstyrelse, självfinansiering och självutbredning

Voimme arvioida työtä asettamalla kolme kysymystä:

1. Voiko kirkko hoitaa itse oman hallintonsa?

Kirkon johtaja, kirkkohallitus ja seurakuntien elimet ovat monen vuoden aikana oppineet kantamaan vastuuta.

2. Kirkon leviäminen tapahtuu uusien työpisteiden avaamisella eri puolilla maata. Senegalin luterilainen kirkko sai olla mukana tukemassa Gambian kirkon syntymistä.

3. Viimeinen kysymys koskee kirkon työn rahoitusta. Se on ollut suurena haasteena kaikkina vuosina. Mille pohjalle kirkko voi rakentaa talouttaan?

Vaikka Suomen Lähetysseura on lopettamassa työnsä ja taloudellisen tukensa, se ei estä että Senegalin työn monet ystävät jatkavat kirkon tukemista, rukouksin ja vuorovaikutuksen kautta.

Även om Finska Missionssällskapet avslutar sitt arbete och det ekonomiska stödet , hindrar det inte att vi ber och stöder Senegals lutherska kyrka.

Vi ber för Senegals lutherska kyrka också i framtiden. Rukoilemme jatkossakin Senegalin luterilaisen kirkon puolesta.