Mikael Forslund

Lataa puhe pdf-muodossa

>> Kuuntele puhe klikkaamalla tästä (soitin avautuu uuteen ikkunaan)

perjantai / fredag 5.7.2024
kvällsmöte / aattoseurat kl / klo 18.00
Mikael Forslund

Bästa vänner/Rakkaat ystävät!

Från Vasa svenska församlings sida vill jag hälsa er alla varmt välkomna till Vasa och till sommarens festdagar./Vaasan ruotsalaisen seurakunnan puolesta haluan toivottaa teidät tervetulleeksi herättäjäjuhlaan täällä Vaasassa!

De här dagarna har planerats länge och det känns fint att vi har kommit så här långt nu, att jag får hälsa er välkomna.

Jag måste först börja med att erkänna, att jag inte visste så mycket om herättäjäjuhlat och rörelsen, när vi här i Vasa började prata om att vår samfällighet fungerar som värd för festen i år. Det är kanske ett tecken på att vårt svenska stift, Borgå stift, lever sitt eget liv här längs våra kuster. Men jag fick lära mig att senast hölls festen här i Vasa för 60 år sedan. Då ordnades festen i Sandviks parken och festen var tvåspråkig med svenskspråkigt program. Så när det blev dags att börja planera årets fest, så föll det sig naturligt att vi också skulle ha svenskspråkigt program här under de här dagarna. Och det är jag speciellt glad för.

När jag blev mer bekant med den värdegrund som herättäjäjuhlat bygger på, så märkte jag att det är värderingar som stämmer bra överens med de värderingar vi vill lyfta fram i Vasa svenska församling, värderingar som vi anser är viktiga.

Nåden, naturligtvis, att nåden, Guds kärlek och barmhärtighet är den grund som allt vilar på. Nåden är den grund som vi får bygga på. Men även tanken att alla är välkomna och att alla får komma precis sådana som den är. I grunden är alla människor skapade av Gud, till Guds avbild. Det här betyder att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde. Det här märker vi i dagens läge att ifrågasätts allt mer. Tanken på människovärdet och alla människors lika rättigheter sägs vara ett förlegat arv från 1900-talet. Nu behöver det uppdateras och föras in till 2000-talet, sägs det. Men det här gör mig lite orolig och här tycker jag att vi som Kristi lärjungar behöver försvara människovärdet. Vi behöver betona att alla människor har ett unikt värde som Guds avbild, att alla människor är lika viktiga och värdefulla i Guds ögon, oberoende av varifrån man kommer.

Kyrkans gällande strategi har temat Öppna dörrar. Det här har varit viktigt för oss här i Vasa. Att kyrkans dörrar skall vara öppna för alla och att alla skall känna sig välkomna. Det här förverkligas på ett fint sätt här på kaserntorget, när vi samlas under bar himmel. Här är dörrarna verkligen öppna! Och det tycker jag är fint och värdefullt. 

Jag är glad över det tvåspråkiga programmet som ordnas under de här dagarna. Speciellt glad är jag över den tvåspråkiga regnbågssamlingen, sateenkaariseurat, som ordnas imorgon, i Trefaldighetskyrkans krypta. Där förverkligas det som jag talar om, att alla skall vara välkomna, alla är unika och värdefulla skapelser i Guds ögon. Det här vill vi också lyfta fram i svenska församlingens verksamhet.

Jag tänker ofta på två av mina favoritcitat av Jesus. Det ena är där han talar om bördorna:

Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. (Matt 11:28-29)

Det andra stället är där Jesus säger:

Alla som fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. (Joh 6:37)

Guds famn. Nådens famn är som en stor öppen famn som tar emot alla som kommer till honom. Det är inte vår uppgift som människor eller präster att stå där och säga, vem som är värdig, vem som har rätt att komma till Guds famn. Utan Gud tar emot alla. Kristus tar emot alla. Under planeringen av den här festen har jag märkt att det här också är en bärande tanke för den här festen.

Så jag önskar att dagarna blir rikt välsignade, att just du skall känna dig varmt välkommen, att du får en bekräftelse på att just du är älskad och uppskattad av Gud Fader i himlen.

Viimeksi herättäjäjuhlat pidettiin Vaasassa 60 vuotta sitten. Silloin ohjelma oli kaksikielinen, ja olen iloinen siitä että Vaasan kaksikielisyys näkyy ohjelmassa myös tällä kertaa. Meidän seurakunnalle ihmisarvo on tärkeä, se että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja että jokaisella ihmisellä on oikeus tulla Jumalan kasvojen eteen ja saada osakseen Jumalan lahjoista. Sen eteen teemme työtä ja tiedän ja toivon että se myös tulee näkyviin näissä juhlissa. Kuten Jeesus itse sanoo: Sitä joka luokseni tulee, minä en ajaa pois. (Joh 6:37)

Näillä sanoilla haluan toivottaa Jumalan siunausta teille kaikille ja Jumalan siunausta herättäjäjuhlille. Jumala olkoon meidän kanssamme.