Vad betyder herännäisyys och herättäjäjuhlat?

Vad betyder herännäisyys?

Herännäisyys eller körttiläisyys, som på svenska ibland kallas ”de väckta”, är en väckelserörelse inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Herännäisyys är ett sätt att tänka och utöva en tro vars underton är mänsklighet, ärlighet och nåd.

Herättäjä-Yhdistys som fungerar som serviceorganisation inom herännäisyys, verkar utifrån hopp, kärlek och barmhärtighet. Som stöd för de 13 anställda inom föreningen finns en stor skara frivilliga runtom i landet. 

Herännäisyys är känd särskilt för Siionin virret (Sions psalmer). Årligen hålls över tusen olika evenemang: möten, psalmsjungande, kyrkliga helger. Under coronatiden började man också med olika sändningar via internet. Det mest populära enskilda evenemanget är herättjäjuhlat, som årligen samlar 20 000–30 000 mötesdeltagare.

Herättäjä-Yhdistys ger ut några böcker och inspelningar varje år. Dessutom publiceras flera tidningar: Tidningen Henki utkommer sex gånger om året, älskade Talvikynttilät till julen, Nuori Yty som görs av ungdomar själva och Turina som delas ut till studenthem utkommer några gånger om året. Den mest populära förlagsprodukten är Siionin virret som kom ut i förnyad upplaga 2017.

Herättäjä-Yhdistys har redan i 50 år haft eget ungdomsarbete under varumärket Nuori Yty på konfirmandläger, hjälpledarutbildningar och Telttis-läger för barn i skolåldern. Studerande har möjlighet att ansöka om plats på studenthem i Helsingfors, Kuopio eller Joensuu. Ungdomsarbetet är fritt från diskriminering och har följande slogan: ”Du räcker, du duger, du är inte ensam.”

Missionsarbete utförs av Herättäjä-Yhdistys som den största medlemsorganisationen i Finska Missionssällskapet och som samarbetspartner till Finska Bibelsällskapet. Dessutom samarbetar man med kyrkorna i Estland och Ingermanland med hjälp av talkokrafter.

 

Herättäjäjuhlat

Herättäjäjuhlat ordnas årligen på olika orter. Som arrangörer fungerar den lokala kommunen, församlingen och Herättäjä-Yhdistys. Mötenas historia går nästan 130 år tillbaka i tiden. Herättäjäjuhlat i Vasa 2024 är det 130:e i ordningen. Tidigare har herättäjäjuhlat ordnats i Vasa 1964.

Mötena ordnas under bar himmel. På mötesplatsen sprider man ut bänkar och bygger nödvändiga tjänster. Arrangemangen utförs huvudsakligen med talkokrafter, totalt behövs cirka 1000 personer som hjälper till.

Grundstrukturen i programmet är cirka en timmes långa möten, där man växlar mellan korta tal och psalmsång. Dessutom ordnas särskilt program för barn och ungdomar samt olika träffar, konserter osv.

Specialiteter är dagsmötet på lördag som inleds med att stående sjunga Vår Gud är oss en väldig borg och knäbönen under söndagens avslutningsmöte, varefter man stående sjunger Lova Gud i himmelshöjd. Sederna har sitt ursprung i väckelserörelsens historia.