Stormöte i Vasa kasernområdes historiska miljö

Herättäjäjuhlat i Vasa hålls på det kulturhistoriskt värdefulla träkasernområdet och i Kaserntorgsparken.

- Kasernen är en idyllisk och parkliknande helhet som finns alldeles i hjärtat av Vasa. Från kasernen är det kort gångavstånd både till stranden och till torget i stadens centrum, berättar huvudsekreterare Alma Tuiskula.

Som mötesplats fungerar trivsamma Kaserntorgsparken, som ramas in av träd- och buskplanteringar. I parken finns det en egen lekplats för barn. Mitt i parken finns Vasas ortodoxa församlings helige Nikolaus kyrka, byggd i andra ändan av Kyrkoesplanaden i samma komplex som Vasas evangelisk-lutherska kyrka.

Kringevenemang ordnas på olika håll i staden, bland annat i stadens och Vasa kyrkliga samfällighets lokaler och kyrkor.

- Parkeringsplatser finns i närheten av mötesområdet. Resecentret som inhyser både en järnvägs och busstation finns på cirka en kilometers gångavstånd. Hotell och skolor där man kan inkvartera finns också i närheten av mötesområdet, säger Tuiskula.

Restauranger och festtorget med dess utställare finns också på Kaserntorget. Kasernfältet med sandgrund som finns nära mötesområdet är reserverat för bland annat talkoparkering och parkering för rörelsehindrade.