Förutom verksamhet erbjuder församlingarna även stöd och ger hopp

Av invånarna i världens lyckligaste stad Vasa hör 67 procent till den evangelisk-lutherska kyrkan. Det finns tre församlingar i Vasa: Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa svenska församling och Vähänkyrön seurakunta samt en engelskspråkig sammanslutning. Varje vecka firas även arabiskspråkiga och sporadiskt tyskspråkiga gudstjänster i församlingarna. 

Församlingarnas verksamhet är livlig och mångsidig. Här pysslar vi, utövar hobbyer, stannar upp, musicerar, sjunger, motionerar, firar, är på läger, dansar och deltar på många andra sätt. När invånarna i den lyckliga staden möter motgångar ger församlingarna stöd och hopp. Samtalshjälp får man förutom av församlingarnas präster, diakoner och experter inom fostran även av sjukhusprästerna och familjerådgivningen.

 

Fakta 2022

Vasas invånarantal 67 988
Medlemsantal i Vaasan suomalainen seurakunta   29 829
Medlemsantal i Vasa svenska församling 12 242
Medlemsantal i Vähänkyrön seurakunta 3 402
Anställda i samfälligheten och församlingarna 145
Gudstjänster 494
Döpta 291
Vigslar 60
Jordfästningar 566
Musikevenemang 108
Familjerådgivningscentralens klienter 418
Personliga själavårdssamtal 2 290